Nyheter

Ellen Vea Rosnes foran lærerskolen Umpumulo
Fra Ucamp Færder 2019. Fotograf: Heidi Olsen.
Foto: Misjons- og diakoniarkivet

Flere nyheter