Nyheter

Fra Every night in my dreams (early Cameroon). Foto: Silje Dragsund Aase
Den store ordinasjonen i 1924. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet
Ellen Vea Rosnes foran lærerskolen Umpumulo

Flere nyheter