Nyheter

VID er tildelt støtte til to prosjekter innen digitalisering
Et lite reisebrev fra Erasmus+-tur til DIAK i Helsinki
VID er tildelt støtte til økt studentmobilitet i 3-årige profesjonsutdanninger
VID er tildelt støtte til utvikling av to utdanningsprosjekter med partnere i det globale sør

Flere nyheter