• Hvorfor søke Erasmus+ stipend, og hva er det?
  • Hvor kan du dra?
  • Hvor stort er stipendet?
  • Lærerstipend
  • Ansattstipend
  • Kriterier for å prioritere mobilitet for lærere og ansatte i VID
  • Erasmus+ utbetalingsrutiner