Medisinsk testing og vaksinering - rutinebeskrivelse

Studenter med økt risiko for smitte av tuberkulose og/ eller MRSA

Vaksinering

MRSA

  • Les mer om MRSA-undersøkelse

Tuberkulose

  • Les mer om Tuberkuloseundersøkelse

Hepatitt B

  • Les mer om hepatitt B