Tone Lindheim forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Alumni portrett: Cathrine Haugeli Halvorsen
– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.
Tiden ved KUN/VID Tromsø var viktig for kapellan Ellisiv Yttervik.
Avbildet fra venstre førsteamanuensis Trine Oksholm, førsteamanuensis og hovedveileder Oddgeir Synnes, ph.d.-kandidat Eli Lea, prodekan ved fakultet for helsefag Anita Lyssand, professor Tove Giske og førsteamanuensis og biveileder Christine Hansen. Foto: Geir Johannessen
KUN/VID Tromsø alumniportrett: Inga Maria Wolf Ballovara
VID deltar i et spennende internasjonalt samarbeid (COIL). (Stockfoto: Colourbox).
Nysgjerrig på bachelorgradene ved VID?
Kristina E. Pettersen jobber som diakonimedarbeider i Ballangen menighet.
— VID er den eneste institusjonen innenfor den private og verdibaserte delen av UH-sektoren som realistisk sett kan bli universitet, og bør vurdere å ta et slikt ansvar, gjerne i samarbeid med andre, sier rektor Bård Mæland.
Torstein Try forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0
Zubia Willmann Robleda forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Vetle Karlsen Eide (49) jobber som seniorrådgiver for diakoni og samfunn ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Lisbeth T. Gieselmann jobber som sokneprest i Sørfold menighet.