Vetle Karlsen Eide (49) jobber som seniorrådgiver for diakoni og samfunn ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Lisbeth T. Gieselmann jobber som sokneprest i Sørfold menighet.
Svenn Arne Nielsen er sokneprest i Storfjord.
Aaron Prelock forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Kjell Olav Høstaker Nordheim jobber som sogneprest i Askvoll sogn.
Ingvill Robertson jobber som menighetspedagog i kateketstilling i Båtsfjord menighet.
Ulike kjente personer som støtter Equality Check sin campagne #TakeAction.
Dmitry Lukash forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Geir Johannes Barlaup forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
Gyrid Gunnes forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
Bilde av Ellen Syrstad. Foto: Yngve Vogt, UIO.
Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.
Bilde av en fornøyd Marja Leonhardt som har gjennomført sin disputas.
Øystein Lund Johannessen, Gunhild Odden, Nina Baastad, Sigurd Haus og Bergit Haugland.