Aaron Prelock forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Kjell Olav Høstaker Nordheim jobber som sogneprest i Askvoll sogn.
Ingvill Robertson jobber som menighetspedagog i kateketstilling i Båtsfjord menighet.
Ulike kjente personer som støtter Equality Check sin campagne #TakeAction.
Dmitry Lukash forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Geir Johannes Barlaup forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
Gyrid Gunnes forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
Bilde av Ellen Syrstad. Foto: Yngve Vogt, UIO.
Ingebjørg Haugen forsvarte sin doktorgradsavhandling via Skype.
Prosjektet «Global Innovation» utføres i regi av Digni.
Bilde av en fornøyd Marja Leonhardt som har gjennomført sin disputas.
Øystein Lund Johannessen, Gunhild Odden, Nina Baastad, Sigurd Haus og Bergit Haugland.
Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.
Svært positiv evaluering av Use Your Talents
Noen av Ingrids kollegaer og venner gjennom mange år. Fra venstre: Kristin Fjelde Tjelle (dekan ved FH VID), Anne Sissel Faugstad (HUS og nestleder i VID styre), Anita Lyssand (prodekan FHB VID), Ingrid Torsteinson, Anneline Røssland (VID, tidligere rektor ved Betanien Diakonale Høgskole), Tove Giske (FoU-leder FHB, VID), Sissel Tollefsen, tidligere Instituttleder ved HVL, og Sidsel Ellingsen (videreutdanningen i palliasjon, FHB, VID).