9,7 millioner kroner til VID
Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere
Anne Katrine Folkmann holdt sin disputas over Skype 30.03.2020.
Skjermdump fra Martha Shaws disputas 23.03.2020.
Mihrap Dugan er månedens VID alumn i mars
Kjell Arne Medhaug er månedens alumn for januar og februar
Gry Espedal med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Douglas Creed, University of Rhode Island, professor Eva Boxenbaum, Copenhaug Business School, Marta Struminska-Kutra, VID og  disputasleder Annette Leis-Peters. Foto: Espen Utaker.
Foto: Stavanger krk. fellesråd
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Ingrid Furhovde
Foto: privat
Prosjektlederteamet, fra venstre: Gunhild Odden, leder ved SIK. Øystein Lund Johannessen, fagansvarlig. Anne Brit Hatleskog, administrativ ansvarlig. Foto: Josh Dickstein
Foto: Privat
Mia er månedens alumn i juni