Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.
Svært positiv evaluering av Use Your Talents
Noen av Ingrids kollegaer og venner gjennom mange år. Fra venstre: Kristin Fjelde Tjelle (dekan ved FH VID), Anne Sissel Faugstad (HUS og nestleder i VID styre), Anita Lyssand (prodekan FHB VID), Ingrid Torsteinson, Anneline Røssland (VID, tidligere rektor ved Betanien Diakonale Høgskole), Tove Giske (FoU-leder FHB, VID), Sissel Tollefsen, tidligere Instituttleder ved HVL, og Sidsel Ellingsen (videreutdanningen i palliasjon, FHB, VID).
9,7 millioner kroner til VID
Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere
Anne Katrine Folkmann holdt sin disputas over Skype 30.03.2020.
Skjermdump fra Martha Shaws disputas 23.03.2020.
Mihrap Dugan er månedens VID alumn i mars
Kjell Arne Medhaug er månedens alumn for januar og februar
Gry Espedal med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Douglas Creed, University of Rhode Island, professor Eva Boxenbaum, Copenhaug Business School, Marta Struminska-Kutra, VID og  disputasleder Annette Leis-Peters. Foto: Espen Utaker.
Foto: Stavanger krk. fellesråd
Foto: Åsa Maria Mikkelsen
Foto: Ingrid Furhovde
Foto: privat