Ergoterapeut Ann-Kristin Pettersen
Vernepleier Andrea Egeberg Westbye
Prest Hilde Sande
Sykepleier Bjørn Agnalt Myhre
Sosionom Charlotte Eriksen
Caroline Andrea Alsvik er månedens alumni i september