Nyheter

Andakt - Å følge etter Jesus

Andakt - Å følge etter Jesus

Andakt - Å følge etter Jesus

3. søndag i påsketiden - Joh 10,1-10.

I søndagens tekst er både korsfestelsen og oppstandelsen foran dem. For disiplene og for Jesus ligger påskedramaet frem i tid. Allikevel er det slik at disiplene velger å følge Jesus. Disiplene er helt vanlige mennesker som velger å følge Jesus i livet. For dem var det helt bokstavelig. De fulgte Jesus dit han gikk.

Selv disiplene som fulgte Jesus tett forsto ikke alle sammenhenger, eller hvem Jesus var. Vi som lever i dag kjenner til oppstandelsen, allikevel strever også vi med å forstå fullt ut hvem Jesus er og rekkevidden av hans død og oppstandelse - selv om vi kan lese i Bibelen om Guds handling i verden, samt hva Jesus sa og gjorde.

Hva betyr det så å følge Jesus? Vi bruker et helt liv på å folde ut troen og evangeliet. Som kristne spiller troen på oppstandelsen en helt avgjørende rolle. Allikevel handler det å følge Jesus også om å lese og lære om hans liv. Hvordan han møtte mennesker i all sin ulikhet, hvem han irettesatte og hvem han løftet opp. Det å leve som kristen handler ikke om å alltid skjønne alt. Det betyr ikke at vi ikke skal stille spørsmål og undre oss. Det går allikevel an å vende blikket mot Jesus og gå i hans fotspor gjennom våre sterke, sårbare, vakre og strevsomme dager.

Og han sier: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende». (Matt 28,20)

Elise Ottesen Søvik, studentprest VID Oslo

Her kan du lese bibelteksten.