Nyheter

Andakt - Hva sammenliknes Guds rike med?

Andakt - Hva sammenliknes Guds rike med?

Andakt - Hva sammenliknes Guds rike med?

5.søndag i påsketiden

Jesus har vandret rundt med disiplene. Sammen har de opplevd under, hørt ham begeistre og utfordre, skape forventing og usikkerhet. De er i et spenningsfelt. Det handler om her og nå, men også om en fremtid som knyttes til Guds rike. Det de ser og opplever er mer enn den opplevelsen de er en del av.

Hva om vi sier at disiplene ser og erfarer et sennepsfrø, mens Jesus viser dem et tre som himmelens fugler bygger rede i? De erfarer surdeigens kraft, men ser ikke at den kraften skal spre seg?

Er dette usikkert og angstskapende eller spennende og forløsende?

Hvordan gripes og utfordres troen vår av dette? Er den av og til som et sennepsfrø, andre ganger som et kraftfullt og solid tre som andre kan søke ly i? Som surdeig med veldig sprengkraft, men som vi ikke blander inn i deigen, våre liv.

Det er kanskje dette spennet vi inviteres til å leve i sammen med Jesus. Troen som kan oppleves som et sennepsfrø eller en surdeig og ikke stort og kraftig som et tre eller gjennomsyret. Dette spenningsfeltet kan jeg leve i og utøve troen, der størrelsen og kraften spiller en rolle sammen med Gud vår skaper, Jesu vår frelser og Den hellige ånd vår livgiver.

Elisabeth Nilsen Aas, studentdiakon VID Oslo.

Her kan du lese bibelteksten.