Svært positiv evaluering av Use Your Talents
Noen av Ingrids kollegaer og venner gjennom mange år. Fra venstre: Kristin Fjelde Tjelle (dekan ved FH VID), Anne Sissel Faugstad (HUS og nestleder i VID styre), Anita Lyssand (prodekan FHB VID), Ingrid Torsteinson, Anneline Røssland (VID, tidligere rektor ved Betanien Diakonale Høgskole), Tove Giske (FoU-leder FHB, VID), Sissel Tollefsen, tidligere Instituttleder ved HVL, og Sidsel Ellingsen (videreutdanningen i palliasjon, FHB, VID).
Husk introduksjonsdag for nyansatte 6.august
Mye nytt og spennende fra høsten
Ny direktør for administrasjon
Utdanningsprisen ble sist gang delt ut i januar 2018. Her utdelt til Høgskolelektor i Fakultet for helsefag Line Lindenskov som ble anerkjent for sitt bidrag til høy utdanningskvalitet i VID.
Møte i høgskolestyret 22. juni
Smitteverntiltak i nye undervisningsrom ved VID Oslo
Driftsmelding for Haraldsplass i uke 25
Internasjonale studenter har praksis på SIK
En sniktitt på modulbygget på Diakonhjemmet
Arbeid ved campus og tjenestereiser fremover
9,7 millioner kroner til VID
Veileder om smittevern for gjennomføring av ferdighetstrening og simulering under Covid- 19 utbruddet 2020
Religiøs kompetanse i helsevesenet