Gry Mørk og Kristin Fjelde Tjelle
Johannes Finne er den første som har disputert med en doktorgradsavhandling i Sandnes kommune, og da også den første ved VID Sandnes. Fra høyre: Andreopponent Universitetslektor Martin Karlberg, Uppsala Universitet, førsteopponent professor Gunnar Bjørnebekk, doktorand Johannes Finne, føsteamanuensis Annette Leis-Peters VID, og prorektor for forskning Bård Mæland.
Rektor informerer september 2018
Celebert besøk fra Australia
Nå begynner byggearbeidet på Diakonhjemmet
Forskningsdagene 2018
Fra venstre: Prorektor Bård Mæland, Ada Engebrigtsen, OsloMet – Oslo Metropolitan University, doktorand Bjørn Hallstein Holte, Professor Marianne Skjortnes VID, Professor Vincenzo Pace, University of Padua, Italy Senior Researcher
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018
Fanny Alexandra Jakobsen er månedens alumn i september