Gunhild Odden og Helene Lund er ansatt som prorektorer
Gradvis åpning av campus fra 18. mai
Ny professor i Bergen
SMSER: 1) I appen «Kwarantanna Domowa» venter en ny oppgave på deg. Du har 20 minutter for å utføre den 2) Utfør oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» du har 10 minutter igjen 3) Oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» ble ikke utført på den oppgitte tiden. Informasjon blir sent til systemet.
Snart klart for samlokalisering
Ny studieplan for sykepleiestudenter
Bli med på omvisning i modulbygget
Møte i høgskolestyret 4. mai
Utenlandsopphold for høsten 2020 avlyses
Benedicte Sørensen Strøm er tilsatt som ny dekan for Fakultet for helsefag.
Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere
Flere studier med søkerrekord til VID
Dekan Kristin Fjelde Tjelle og dekan Tomas Sundnes Drønen
Oppdatert informasjon om tilgang til campus etter 27. april
Parkering på Steinerud frem til 30. april