Ny seksjonssjef til VID fra Diakonova
Margrethe B. Søvik er tildelt Fulbright-stipend. Foto: Kelly McKowen.
VID har signert samarbeidsavtale med Stavanger bispedømme
Kjersti Helene Haarr på europeisk ergoterapikonferanse.