Sykefravær relatert til korona
Felles rammer og normer for studieinnsats og pedagogisk ressursfordeling
Koronakrisen har snudd opp ned på livene vi lever. Under følger tips og råd for en hverdag med hjemmekontor.
Bildet over er av forfatteren selv, sammen med hennes ettåring på hjemmekontor. Foto: Privat
Folkets spørretime
Koronakrisen: Hva skjer etter påske?
Hjemløse og personer på flukt og i flyktningeleir er også ekstra utsatt for smitte og alvorlig sykdom. (Foto: iStock)
Jana Midelfart Hoff er lege ved Haukeland universitetssjukehus og professor i fakultet for helsefag ved VID Bergen. Foto: privat
Påskehilsen fra rektor april 2020
Foto fra nla.no:
Koronaviruset satte en stopper for utenlandspraksisen
Smittesporing i VID
Kreativt digitalt rollespill i Stavanger