Møte i høgskolestyret 4. mai
Utenlandsopphold for høsten 2020 avlyses
Benedicte Sørensen Strøm er tilsatt som ny dekan for Fakultet for helsefag.
Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere
Flere studier med søkerrekord til VID
Dekan Kristin Fjelde Tjelle og dekan Tomas Sundnes Drønen
Oppdatert informasjon om tilgang til campus etter 27. april
Parkering på Steinerud frem til 30. april
Sykefravær relatert til korona
Felles rammer og normer for studieinnsats og pedagogisk ressursfordeling
Koronakrisen har snudd opp ned på livene vi lever. Under følger tips og råd for en hverdag med hjemmekontor.
Bildet over er av forfatteren selv, sammen med hennes ettåring på hjemmekontor. Foto: Privat
Folkets spørretime
Koronakrisen: Hva skjer etter påske?