Midlertidig forskrift om opptak, studier, eksamen og grader
Refusjon for reiser
En krevende tid for alle
Hjemmekontor og fravær pga stengte barnehager og skoler
Ferieplanlegging 2020
Viktig melding fra rektor
Omlegging av undervisning fra 12. mars
Hva skal ansatte gjøre ved hjemmekontor
Workshop for studenter, ansatte og frivillige på Romsås. Foto: Christine Vatnøy
Byggesøknad for modulbygget godkjent
Møte i høgskolestyret 10. mars
Mihrap Dugan er månedens VID alumn i mars
Fadderordning for ansatte ved Diakonova
For de sju medlemsinstitusjonene er 3IN-alliansen en strategisk prosess, ikke et prosjekt.