Nyheter

Billettløs betaling for besøkende

Billettløs betaling for besøkende

Billettløs betaling for besøkende

I forbindelse med endringen, vil parkeringsplassene for besøkende med HC-kort bli flyttet ut i Diakonveien, og antallet plasser dobles.

Besøksparkeringen nedenfor VID vitenskapelige høgskole får nå lik billettsløsning som besøksparkeringen nedenfor Diakonhjemmet sykehus der billettløs parkering ble innført tidligere i år.

Betaling ved billettløs parkering

Et kamera registrerer bilens kjennemerke ved innkjøring til parkeringsplassen. Man betaler enten i automaten ved utkjøring, via EasyPark-appen, eller på nett til Park Nordic innen 72 timer. Det er mulig å få faktura tilsendt fra Park Nordic (administrasjonsgebyr påløper).

Besøkende med HC-kort for forflytningshemmede

Oppmerkede plasser for forflytningshemmede med gyldig HC-kort vil du nå finne langsmed Diakonveien, og langsmed Reidar Kobros vei.
For besøkende til Diakonhjemmet sykehus ligger plassene nedenfor inngangen til poliklinikkene i Reidar Kobros vei, og lengre opp i Reidar Kobros vei i nærheten av sykehusets hovedinngang. Besøkende til VID vitenskapelige høgskole vil finne åtte plasser i Diakonveien.

Har du gyldig HC-kort, kan du parkere gratis på de oppmerkede HC-plassene.

Les mer om parkeringen på Diakonhjemmet her.