Nyheter

Sette opp Team

Sette opp Team

Sette opp Team

IT har satt opp en brukermanual for hvordan man kan sette opp Team i Teams.

Vi har utviklet en app som nå er tilgjengelig i din Team-klient, som hjelper deg med å lage en struktur på hva teamet blir hetende, og som setter de riktige rettighetene automatisk alt ettersom om du skal samhandle med andre ansatte i VID, eller eksterne «gjester» utenfor organisasjonen.

Første gang du starter appen vil man bli spurt om å gi tillatelse, dette for at appen skal kunne handle på vegne av din bruker.

Appen er enkel i bruk, det er laget en brukerveiledning som du finner her.