Nyheter

Diakoniens dag 2021: Sårbarhet i og etter koronaens tid

Diakoniens dag 2021: Sårbarhet i og etter koronaens tid

Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0

Foto: Dominic Robinson CC BY-SA 2.0

Kirken og diakonien har det siste året tatt ansvar som en del av samfunnets beredskap i en krisesituasjon. Lokale menigheter og diakonale institusjoner har i denne tiden gjort seg viktige erfaringer om utfordringer, virkninger og konsekvenser.

Disse erfaringer og diakoniens bidrag ønsker vi å løfte fram og dele med våre samarbeidspartnere i det sivile samfunn og i offentlig sektor. Slik kan vi lære av hverandre og stå bedre rustet når vi vender tilbake til en ny hverdag.

Derfor er «Sårbarhet i og etter koronaens tid» tittelen på Diakoniens dag i 2021 – i lys av tre sentrale diakonale temaer: ensomhet, relasjoner og rettferdighet.

Gjennom foredrag, dialog og panelsamtaler ønsker vi å reflektere over disse temaene. Vi vil også dele erfaringsbasert innsikt i det som gir håp – som mestringsstrategier, innovative arbeidsformer og mobilisering av ressurser for fellesskapets beste.

Digital konferanse

Årets Diakoniens dag vil foregå digitalt onsdag 21. april fra 09.30 til 14.30.

Program og påmelding

Dagen deles opp i to deler:

– Første del fra kl 09.30 til 11.30
– Andre del fra kl 12.30 til 14.30

For program og påmelding se www.diakoniensdag.no

Om Diakoniens dag

Diakoniens dag er en konferanse, arrangert av stiftelsen Diakonhjemmet. Konferansen er gratis og åpen for alle.