Nyheter

Digital ryddesjau

Digital ryddesjau

Digital ryddesjau

Alle ansatte hår fått informasjon om den digitale ryddesjauen. Sjekklisten slik den er utformet per i dag er ikke tilpasset forskningsdata. De som har forskningsdata liggende på VIDs hjemmeområder i dag, kan la disse ligge der inntil nye retningslinjer for forskningsdatahåndtering ved VID foreligger. De nye retningslinjene er under utarbeidelse og vil gjøres tilgjengelig for ansatte innen 15. oktober. Oppbevarer du forskningsdata på andre steder enn hjemmeområdet, for eksempel på privat pc, skrivebord eller ukryptert minnepinne, skal disse flyttes til hjemmeområdet.