Nyheter

Andakt - En plass ved bålet

Andakt - En plass ved bålet

Andakt - En plass ved bålet

2. søndag i påsketiden. Tekstrefleksjon over Joh. 21,15-19.

Jeg ser for meg Peter som spiser. Kanskje tenker han tilbake til den kvelden Jesus ble tatt til fange, da han varmet seg på bålet utenfor øversteprestens bolig? På spørsmålet fra tjenestejenta svarte Peter tre ganger, høyt og tydelig, at han ikke kjente Jesus. Hanen gol og vi leser at Peter gråt bittert.

Der på stranden spør Jesus Peter høyt og tydelig: «Simon Peter, sønn av Johannes, elsker du meg?» Tre ganger på litt ulike måter stiller Jesus samme spørsmålet. Like mange ganger som Peter har sagt han ikke kjente Jesus får han nå sagt at han elsker ham. Jesus sier til ham som svar: «Fø sauene mine!»

Peter var utvalgt til å lede flokken til Jesus videre. Han var ikke perfekt, allikevel skulle han være et «bål» som skulle lyse og vis vei for de andre.

Fortellingen om Peter minner meg på at vi er både og. Noen ganger et bål som gir lys, varme og håp for andre. Andre ganger skuffer vi, sier sårende ord, tar feil valg.

Allikevel vil Jesus alltid ha noe med oss å gjøre, og inviterer oss til være ved hans bål. Et sted det er godt å være. Et sted vi kan finne varme, påfyll, fremtid og håp!

Ine Linn Marthinsen

Studentprest VID Stavanger og Sandnes

Bibelteksten kan du lese her.