Nyheter

Er væren viktigere enn ønsker og handlinger?

Er væren viktigere enn ønsker og handlinger?

Aaron Prelock forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Aaron Prelock forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Pastoralteologi

Engelskmannen John Owen (1616–1683) har fått faglig oppmerksomhet som politiker, akademiker og teolog. Det er kjent at Owen var pastor hele livet, men hans pastoralteologi og hvilken rolle hans pastorale praksis spilte for andre deler av livet, har fått lite oppmerksomhet. Owens arbeid adresserer ikke bare problemstillinger som var viktige i hans samtid, men er også relevante spørsmål for pastoralteologien i dag. Dette har Prelock valgt å fokusere på i sin doktorgradsavhandling med tittelen: «John Owens forståelse av den pastorale holdningen».

Den hellige ånd

Prelock har undersøkt Owens pastoralteologi. Prelock argumenterer for at denne i stor grad avhenger av Owens forståelse av Den hellige ånd. Han har fokus på hvordan Den hellige ånd fornyer den enkeltes liv, både gjennom omvendelse og helliggjørelse. Det handler mer om pastorens væren enn hans handlinger.

Prelock peker på hva som gjør at en utforsking av Owens pastoralteologi er viktig for praktisk teologi i dag. Han utforsker spesifikke filosofiske konsepter rettet mot hvordan en persons væren er viktig å vurdere framfor en persons ønsker og handlinger. I sin avhandling studerer Prelock hvordan Owen bruker disse konseptene til å utvikle sine tanker om Den hellige ånds arbeid i den troendes liv. Han ser også på hvordan han eller hun finner ut av endringsprosessene i tro og handling. Videre utforsker Prelock hvordan disse ideene kan overføres til pastorens liv og lederskap i kirken.

Forenklet bind

De neste årene ønsker Prelock å utforske dette temaet mer i dybden. Han synes det er spennende og relevant for både praktisk teologi, reformatoriske og etterreformatoriske studier.

– Jeg mener dette arbeidet har betydning for både praktisk teologi, reformatoriske og etterreformatoriske studier. Jeg kan tenke meg å publisere et forenklet bind av denne doktorgradsavhandlingen slik at forskningen min kan være enda mer tilgjengelig for praktisk teologi. Spesielt for pastorer, sier Prelock.

VID gratulerer Aaron Prelock med vel gjennomført disputas og en velfortjent doktorgrad!

Skjermbilder fra Zoom

 • Kandidat Aaron Prelock.

  Kandidat Aaron Prelock. Bilde 1 av 6.

  Kandidat Aaron Prelock. Bilde 1 av 6.

 • Disputasleder Professor Anna Rebecca Solevåg.

  Disputasleder Professor Anna Rebecca Solevåg. Bilde 2 av 6.

  Disputasleder Professor Anna Rebecca Solevåg. Bilde 2 av 6.

 • Første opponent Professor Crawford Gribben, Queen’s University Belfast.

  Første opponent Professor Crawford Gribben, Queen’s University Belfast. Bilde 3 av 6.

  Første opponent Professor Crawford Gribben, Queen’s University Belfast. Bilde 3 av 6.

 • Kandidat Aaron Prelock.

  Kandidat Aaron Prelock. Bilde 4 av 6.

  Kandidat Aaron Prelock. Bilde 4 av 6.

 • Ex auditorio: Komitéleder Professor Knut Alfsvåg.

  Ex auditorio: Komitéleder Professor Knut Alfsvåg. Bilde 5 av 6.

  Ex auditorio: Komitéleder Professor Knut Alfsvåg. Bilde 5 av 6.

 • Andre opponent Professor Suzanne McDonald, Western Theological Seminary.

  Andre opponent Professor Suzanne McDonald, Western Theological Seminary. Bilde 6 av 6.

  Andre opponent Professor Suzanne McDonald, Western Theological Seminary. Bilde 6 av 6.