Nyheter

Faglige behov og brukerne i sentrum i VIDs rapport for digitalisering

Faglige behov og brukerne i sentrum i VIDs rapport for digitalisering

Faglige behov og brukerne i sentrum i VIDs rapport for digitalisering

- VID har lykkes med mye digitaliseringsarbeid, men har likevel noen utfordringer. VID må levere enda bedre digital undervisning og samhandling til våre studenter, og vi må forenkle det administrative arbeidet, sier Marianne Brattland direktør ved VID.

Oppsummering av nåsituasjonen kan du lese her.

Drevet frem av famlijøer

VIDs arbeid med digitalisering har så langt vært drevet av de respektive fagmiljøene og behovet for å bygge opp en digital infrastruktur. Nå er det behov for strukturelle grep for å sikre videre utvikling og gevinster. I VIDs rapport som nylig ble behandlet av styret legges følgende 6 prinsipper til grunn for videre arbeid med digitalisering:

  1. Målsetting om en mest mulig enhetlig arkitektur som letter styring, forvaltning og drift av systemporteføljen.
  2. Brukerinvolvering i valg av løsninger og testing av disse basert på deres innsikt i funksjonelle behov.
  3. Åpne beslutningsprosesser og synlighet om hvordan beslutninger blir tatt.
  4. Faglige og pedagogiske behov skal legges til grunn i anskaffelser, valg og implementeringsprosesser.
  5. Benytte primært de fremste teknologiske løsningene fra UH-sektoren
  6. Personvern, informasjonssikkerhet, prinsipper og retningslinjer for forskningsdatahåndtering og forskningsetikk skal ivaretas.

Flere tiltak

For å lykkes med digitaliseringsarbeidet iverksetter vi nå flere tiltak. Aller først har vi startet med å styrke IT-avdelingen med ny kompetanse og økt kapasitet for å balansere bedre mellom utviklingsoppgaver og drift. For å styrke de ansatte digitale kompetansen har vi etablert SLIPP og VID akademiet, og nylig ansatt nye ledere for disse kompetansemiljøene, som skal bidra med strategisk og relevant opplæring for VIDs ansatte.

Denne høsten skal vi utvikle et veikart som skal hjelpe oss til å prioritere de nødvendige initiativene i riktig rekkefølge, og derigjennom sikre at VID gradvis nærmer seg en ny, effektiv og relevant portefølje av systemer, tekniske løsninger og prosjekter. Dette og mye mer vil vi jobbe sammen om i tiden fremover. Følg med – vi går en spennende høst i vente.

Rapporten i sin helhet kan du lese her: