Nyheter

Fanny Alexandra Jakobsen er månedens alumn i september

Fanny Alexandra Jakobsen er månedens alumn i september

Fanny Alexandra Jakobsen er månedens alumn i september

I tillegg til å jobbe mye med studiene var hun også engasjert i studentpolitikken og lærte mye både faglig og sosialt. VID ønsker Fanny Alexandra Jakobsen velkommen tilbake til Sandnes når hun i desember starter i ny jobb ved ergoterapiutdanningen.

Hvorfor valgte du ergoterapistudiet?

Da jeg skulle velge hva jeg hadde lyst til å bli, leste jeg mye på nettet, i studiekataloger og hørte med folk jeg kjente. På det tidspunktet visste jeg lite om ergoterapi. Men, det jeg visste var at jeg ønsket å ta en profesjonsutdannelse, samtidig som jeg ønsket å studere noe som kunne gi meg flere muligheter når jeg var ferdig. Jeg kom over en brosjyre fra ergoterapiutdanningen i Sandnes. Der sto det kort beskrevet hva studiet inneholdt. Det jeg likte var sammensetningen av fag og ulike læringsformer. At studiet besto av mye praksis var også avgjørende for at jeg valgte nettopp ergoterapi.

Hva husker du best fra studietiden din ved VID Sandnes?

Når jeg nå ser tilbake på studietiden min, var det en tid med både nedturer og oppturer. Jeg husker hvor vanskelig jeg synes det var i starten, mange nye begrep, referanserammer, modeller og arbeidsverktøy. I tillegg forstod jeg lite av hvordan en oppgave skulle skrives. Det var kjempetøft og jeg var nær ved å slutte. Heldigvis kom jeg med på gruppe med flinke studenter og fikk god støtte der. Etter hvert begynte jeg å forstå mer av sammenhengene. Så, det gikk bedre, og jeg husker godt hvor stolt jeg var på avslutningsseremonien fordi jeg hadde klart å kommet meg gjennom hele studiet.

Jeg har også mange gode minner fra studietiden. Vi var en liten og trivelig klasse med et veldig godt miljø for læring. Jeg var med i ergoterapeutene sin studentorganisasjon (ERGON) som gav meg muligheten til å reise og møte andre ergoterapeutstudenter fra alle utdanningene i Norge. Dette var veldig gøy, både faglig og sosialt. Praksisperiodene var til tider krevende, men også faglig lærerike.

Du er nå stipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, kan du si noe om veien fra ergoterapeut til forsker?

Jeg var fast bestemt på at jeg ikke skulle studere noe mer da jeg var ferdig utdannet ergoterapeut i 2010. Jeg trivdes godt med å jobbe som ergoterapeut, men var hele tiden på søken etter mer kunnskap.

Jeg startet på en master i aktivitet og bevegelse høsten 2012, samtidig som jeg jobbet deltid som ergoterapeut. Det jeg merket da jeg startet på masterstudiet var at jeg hadde fått et veldig godt grunnlag fra ergoterapistudie i Sandnes, slik at overgangen til master ikke var så stor som en del andre opplevde. Fagene jeg hadde var relevante også for jobben som kommuneergoterapeut. Jeg opplevde også at det å lære om forskningsmetode, for eksempel hvordan man gjennomførte intervju, bidro til at jeg ble bedre til å lytte. Det å være en god lytter er jo veldig viktig når en jobber med andre mennesker.

Da jeg var ferdig med mastergraden, kom jeg over en annonse på World Federation of Occupational Therapists om et sommerprogram for internasjonale ergoterapeuter og studenter ved USC University of Southern California. Jeg dro dit for å bli bedre i engelsk og for å lære mer om ergoterapi i andre land. De fire ukene var fantastiske! Her fikk jeg møtt mange ergoterapeuter og forskere som fortalte om sitt arbeid. Det var spennende å se hvor tett både forskere og ergoterapeuter jobbet. Etter den sommeren jobbet jeg et år som ergoterapeut, før jeg var klar for å søke på stipendiatstillingen jeg har i dag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Jeg måtte Google en god del før jeg søkte på stillingen siden jeg egentlig ikke helt visste hva det innebar å ta en doktorgrad i Norge.

Har du noen gode råd til dem som tenker på videre studier og kanskje et doktogradsløp?

Det viktigste rådene er å være nysgjerrig. Ikke vær redd for at en ikke kan nok. Å studere er en prosess og man blir som regel flinkere til det etter hvert jo mer innsats man legger i det.
Videre kan det være lurt å finne fagområder som en synes er spennende. Da blir det lettere å motivere seg. Flere masterstudier er blokkbasert, som gjør at en kan bo og jobbe andre steder enn der man studerer siden samlingene ofte er satt sammen til intensive uker spredt ut over året. Mange steder er det også mulighet til å ta det på deltid sånn at en kan jobbe ved siden av. Selv var jeg opptatt av å lese studieplanen nøye før jeg begynte slik at jeg visste hva jeg gikk til, hvilken eksamensform emnene hadde og hvordan de var bygget opp.

For masterstudenter som planlegger å skrive masteroppgave kan jeg anbefale å bli en del av en forskergruppe. Det gjør at en kommer mer inn i miljøet og kan ha flere å støtte seg på. Et siste tips er bruk teknologi. Det finnes i dag mange gode apper og programmer som gjør studiehverdagen bedre. Det kan være lurt å bruke litt tid på å sette seg inn i hva en har behov for og hva som kan være til hjelp. Selv har jeg blitt inspirert av å følge Magnus Nohr fra Høgskolen i Østfold på YouTube. Han legger ut videoer om digitalstudieteknikk og andre nyttige tips.