Nyheter

Felles løft for digitalisering – ny torsdagsfrokost

Felles løft for digitalisering – ny torsdagsfrokost

Arbeidet med å utvikle en plan for digitalisering ved VID er i gang. For å få innspill til arbeidet, og en felles innsikt i sentrale problemstillinger, inviteres det til frokostmøter med ulike perspektiver på digitalisering hver torsdag frem til medio juni. Denne gangen er det Kjerstin Fyllingen som kommer.

Arbeidet med å utvikle en plan for digitalisering ved VID er i gang. For å få innspill til arbeidet, og en felles innsikt i sentrale problemstillinger, inviteres det til frokostmøter med ulike perspektiver på digitalisering hver torsdag frem til medio juni. Denne gangen er det Kjerstin Fyllingen som kommer.

Over hundre ansatte deltok på første torsdagsfrokost 15. april, der Terje Mørland, direktør i UNIT, ga en presentasjon om ny digitaliseringsstrategi for UH-sektoren: Innovativ utdanning og fremragende forskning: Digitaliseringsstrategi for UH-sektoren (2021-2025).

En kopp kaffe er godt for alt, og en viktig start på dagen!

Torsdag 22. april får vi anledning til å høre hvordan Haraldsplass Diakonale Sykehus har lagt opp sitt digitaliseringsarbeid knyttet til nytt pasientbygg.

Til slutt på hvert frokostmøte trekkes det ut fem deltakere som får en pakke god kaffe i posten.

Har du spørsmål, kommentarer eller innspill til det pågående arbeidet med digitalisering? Vi vil høre fra deg! Ta kontakt med sekretær for arbeidsgruppen cecilie.claviez@vid.no

Velkommen til neste torsdagsfrokost!

Hilsen arbeidsgruppen for digitalisering