Nyheter

Film og dans erstattet studietur til Madagaskar

Film og dans erstattet studietur til Madagaskar

– Ved hjelp av Phuti Mogase lærte vi oss den globale BlimE-dansen Jerusalema Challenge fra Sør-Afrika, skriver professor Ellen Vea Rosnes. Video finner du lenger ned i saken.

– Ved hjelp av Phuti Mogase lærte vi oss den globale BlimE-dansen Jerusalema Challenge fra Sør-Afrika, skriver professor Ellen Vea Rosnes. Video finner du lenger ned i saken.

Studentenes studietur til Madagaskar er en del av emnet Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier. Målet med studieturen er å få nærmere kjennskap til religion og kultur i en lokal afrikansk kontekst gjennom undervisning, feltarbeid og besøk til steder, organisasjoner og institusjoner. For mange er denne turen studiets høydepunkt.

Studietur til Madagaskar

Første studieår på Bachelor i samfunnsfag eller på Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid reiser vi på en fire ukers studietur til Madagaskar i januar måned. Studieturen er en del av emnet afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier.

Du får undervisning ved et av landets universiteter, blir kjent med studenter som går der, gjør feltarbeid og får delta på mange spennende ekskursjoner

Her kan du lese om tidligere studieturer til Madagaskar:

Covid-19 tvang oss til å tenke lokalt

Årets studietur til Madagasker ble avlyst grunnet pandemien. Det ble forsøkt å arrangere en alternativ studietur til Tromsø for å se på vår egen historie med utgangspunkt i teoretiske perspektiver som postkolonialisme og orientalisme. Planen var å besøke VID Tromsø og Senter for samiske studier ved Universitetet i Tromsø. Denne turen ble også avlyst.

– Covid-19 tvang oss til å tenke lokalt, og studentene ble derfor med på studietur gjennom film, mat og dans, sier professor Ellen Vea Rosnes.

Film fra Sør og global BlimE-dans

I mindre kohorter fikk studentene se misjonsfilmer på Misjons og diakoniarkivet, filmen Maryam på Stavanger kino og filmene Kirikou og trollkvinnen og Three Women på campus, VID Stavanger.

– Studentene fikk et digitalt møte med professor Hallgeir Skretting ved UiS, som har forsket på misjonsfilm. I tillegg fikk vi istand et zoom-møte med Ellen-Rose Kambel i Nederland, som er hovedpersonen i filmen Three Women, en film om hvordan vi forholder oss til slavehistorien, forteller Rosnes.

Filmene ble diskutert i grupper og studentene skrev rapport med fokus på hvordan afrikansk og asiatisk religion og kultur ble fremstilt. De fikk også en reise i smakssanser gjennom en middag på den etiopiske restauranten Gådjå.

– Det var godt å få en følelse av å være på reise, men først og fremst godt å kjenne på energien i møte med hverandre, sier Rosnes.

Energien i klasserommet ble enda sterkere ved hjelp av Phuti Mogase, som lærte studentene den globale BlimE-dansen Jerusalema Challenge fra Sør-Afrika. Dansen ble til en egen musikkvideo.

Kjenn på den gode energien ved å se filmen her: