Nyheter

Flytting av historisk arkivmateriale fra VID Sandnes

Flytting av historisk arkivmateriale fra VID Sandnes

Esker med arkivmateriale fra VID Sandnes, plassert i transittlager ved Misjonsmuseet ved VID Stavanger. Foto: Gustav Steensland. Kilde: VID historiske arkiv.

Esker med arkivmateriale fra VID Sandnes, plassert i transittlager ved Misjonsmuseet ved VID Stavanger. Foto: Gustav Steensland. Kilde: VID historiske arkiv.