Utvalget skal vurdere rettssikkerheten i ulike faser i barnevernets arbeid, og hvordan barnevernet kan sørge for bedre kvalitet og rettssikkerhet i alvorlige og sammensatte saker.
I mars fikk studenter mulighet til å delta i SHoT undersøkelsen. Formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Stockfoto: Colourbox.
Biblioteket i Oslo åpner igjen
Fra venstre: professor Tomas Sundes Drønen, professor Ellen Vea Rosnes og førsteamanuensis Beate Jelstad Løvaasble ble idag utnevnt som meritterte undervisere ved VID.
VID-studenter ved Campus Oslo. Foto: Nicolas Tourrenc
Sterk faglig profil, god kompetanse innen velferdsteknologi og en tydelig lokal forankring gjør det attraktivt å søke seg til sykepleierutdanningen som VID har opprettet på Helgeland.
– Ledelse er en av våre viktigste strategier for å utvikle Kirkens Nødhjelp som organisasjon, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp. Foto: Kirkens Nødhjelp.
– Mange fant nye veier til informasjon når boka ikke lot seg låne på biblioteket, sier Solveig Garnes.
Philip Lote i Arkivenes Hus. Foto: Per Magne Tyvand
– Det som hadde størst betydning for meg i løpet av de to årene ved KUN/VID Tromsø var at min yrkesidentitet som kirkemusiker ble framelsket og utviklet, sier Olga Anita Seljeseth.
– Ved hjelp av Phuti Mogase lærte vi oss den globale BlimE-dansen Jerusalema Challenge fra Sør-Afrika, skriver professor Ellen Vea Rosnes. Video finner du lenger ned i saken.
Foto: Svein Finneide for SiO
Følg med på utviklingen av det digitale læringshuset Solstien 3.
Stem på bildene i Diakonhjemmets meditasjonshefte som gir deg mest håp!
Regjeringen lanserte nylig en ny rusreform. Den er omstridt. (Foto: Mostphotos)