Fra venstre: Jostein Ådna, Frank Lin, Hanna Stettler, Trevor Burke, Torrey Seland, Bård Mæland
Margrete Aadnanes disputerer
Tre nye stipendiatstillinger til VID
Forskningsgruppen MiFo sterkt representert på nasjonal konferanse
Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering
Disputas om kristen-muslimsk dialogarbeid på Zanzibar
Heidi Moen Gjersøe ved Fakultet for sosialfag disputerer
– En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.
Det tas for gitt at alle vet hva verdier er, men vel så interessant er det å spørre hvordan verdier skapes – og hvordan de vedlikeholdes.
Utlysning av samarbeidsmidler
Arthur W. Frank ansatt som professor II
2. opponent professor Camilla Ihlebæk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet,  Rektor Ingunn Moser, VID, Benedicte Strøm, professor emerita Liv Wergeland Sørbye og 1. opponent professor Per-Olof Sandman, Umeå Universitet.
Ville bli prest, ble VID-rektor
Jo Stuve studerer sykepleie og er studentparlamentsleder ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen.