CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Foto: Colourbox
Kristina E. Pettersen jobber som diakonimedarbeider i Ballangen menighet.
— VID er den eneste institusjonen innenfor den private og verdibaserte delen av UH-sektoren som realistisk sett kan bli universitet, og bør vurdere å ta et slikt ansvar, gjerne i samarbeid med andre, sier rektor Bård Mæland.
Torstein Try forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Zubia Willmann Robleda forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Fra VID bloggen: Istedenfor tilbake til «normalt»
VID feirer den internasjonale kvinnedagen 2021
Ellen Vea Rosnes er tilkjent opprykk som professor i interkulturell kommunikasjon og globale studier. Hun er opptatt av samarbeid og bygge internasjonale nettverk.
Vetle Karlsen Eide (49) jobber som seniorrådgiver for diakoni og samfunn ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Ingrid Løland forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
– Vi ved VID har erkjent at det er et menneskerettighetsproblem at ikke alle har lik tilgang til utdanning, sier prosjektleder og professor ved VIDs masterutdanning i medborgerskap og samhandling, Inger Marie Lid. (Stockfoto: Colourbox).
Lisbeth T. Gieselmann jobber som sokneprest i Sørfold menighet.
Nils Alstrup Dahl 1976. Fotograf: Ukjent/NTB Scanpix
Ingrid Bruun er CEO i Kompetansesenter for livsmestring og folkehelse. Hun forteller om hvordan det er å leve med angst. Foto: Iselin Bråten Yucedag
VIDs rektor Bård Mæland ønsker studentene velkommen tilbake i Oslo.