Nyheter

Forskjeller i tilfredsheten hos innvandrere og ikke-innvandrere innen helse

Forskjeller i tilfredsheten hos innvandrere og ikke-innvandrere innen helse

Bilde av en fornøyd Marja Leonhardt som har gjennomført sin disputas.

Bilde av en fornøyd Marja Leonhardt som har gjennomført sin disputas.

Omtrent en femtedel av den tyske befolkningen har migrasjonsbakgrunn. Det finnes dokumentasjon på at strategien fra helsevesenet er ulik for innvandrere og ikke-innvandrere. Marja ville finne ut om det i tillegg var en forskjell mellom tilfredsheten og den subjektive oppfatningen av helsevesenet fra disse to folkegruppene. Til tross for dokumentasjon, finnes det ikke nok data som underbygger dette problemet.

Kreftpasienter og tilfredshet

Det er pasienter med kreft, eller mer spesifikt kolorektal kreft Marja har forsket på. Metoden hun har brukt er hovedsakelig et spørreskjema som ble oversatt til arabisk, tyrkisk og russisk. Av 522 utfylte skjemaer brukte Marja omtrent en tredjedel av dem i sin forskning.

Resultatet

Resultatet av forskningen er små forskjeller som tyder på at innvandrere er noe mindre fornøyd med omsorgen og kommunikasjonen under kreftbehandlingen enn ikke-innvandrere. Det burde derfor bli tilbudt mer trening til helsepersonell om hvilken type støtte og kommunikasjon som skal tilbys kreftpasienten for å anerkjenne de ulike kulturforskjellene i samfunnet.

Vil du lese mer? Her er tre artikler som inngår i avhandlingen:

VID vil gratulerer Marja Leonhardt med vel gjennomført disputas og en velfortjent doktorgrad!