Nyheter

Forskningsgruppen CODE gjesteredaktør i open access tidsskriftet DIACONIA

Forskningsgruppen CODE gjesteredaktør i open access tidsskriftet DIACONIA

Forskningsgruppen CODE gjesteredaktør i open access tidsskriftet DIACONIA

Forskningsruppen CODE ved VID jobber internasjonalt og tverrfaglig. Våren 2019 ble det arrangert CODE FORUM, en internasjonal konferanse om praksisnær forskning innenfor "diaconal community development", denne gangen i Helsinki. Tema var "Participation and Power: New Paradigms for Diakonia and Community Development". I etterkant fikk CODE tilbudet om å være gjesteredaktør for et temanummer av det internasjonale open access tidsskriftet DIACONIA. De flese artiklene er skrevet som sampubliseringer av CODE medlemmer.

Les artiklene her