Avbildet fra venstre førsteamanuensis Trine Oksholm, førsteamanuensis og hovedveileder Oddgeir Synnes, ph.d.-kandidat Eli Lea, prodekan ved fakultet for helsefag Anita Lyssand, professor Tove Giske og førsteamanuensis og biveileder Christine Hansen. Foto: Geir Johannessen
Torstein Try forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Zubia Willmann Robleda forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Ellen Vea Rosnes er tilkjent opprykk som professor i interkulturell kommunikasjon og globale studier. Hun er opptatt av samarbeid og bygge internasjonale nettverk.
Steindal har tidligere jobbet på Fakultet for helsefag ved VID.
Øystein Lund Johannessen er ansatt ved Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
Ingrid Løland forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
– Vi ved VID har erkjent at det er et menneskerettighetsproblem at ikke alle har lik tilgang til utdanning, sier prosjektleder og professor ved VIDs masterutdanning i medborgerskap og samhandling, Inger Marie Lid. (Stockfoto: Colourbox).
Bibliotekarens rolle i endring
Aaron Prelock forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Webinar om internasjonalt partnerskap i bistand for å nå bærekraftsmålene
Nå kan du søke om FOU-tid for 2021-2022
Foto: Gunnar Zachrisen
Søk prosjektmidler gjennom Redd Barna, Stiftelsen Dam våren 2021.
Utlysning av kvalifiseringsstipend