Internasjonale studenter har praksis på SIK
Religiøs kompetanse i helsevesenet
Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
SMSER: 1) I appen «Kwarantanna Domowa» venter en ny oppgave på deg. Du har 20 minutter for å utføre den 2) Utfør oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» du har 10 minutter igjen 3) Oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» ble ikke utført på den oppgitte tiden. Informasjon blir sent til systemet.
Gjennomførte digital disputas om verktøy som skal hjelpe leger og sykepleiere
Boken «Universell utforming og samfunnsdeltakelse» ble lansert torsdag 27. februar på et frokostseminar som ble holdt i biblioteket til VID i Oslo. Foto: Iselin Bråten Yucedag
Lederne i Den norske kirke må ta misjons­ansvar
Oddgeir Synnes og Ingunn Moser har gitt ut ny bok. Foto: Christine Vatnøy
Foto: Kim Nygård, Adresseavisen
Ti nye professorer i VID
Foto: Sirinarth Mekvorawuth ved Mostphotos.
Gunnar Michalsen i midten. Fra venstre: førsteamanuensis Anette Leis-Peters som ledet disputasen og førsteamanuensis Vasilis Galis, IT University of Copenhagen, som var andreopponent. Fra høyre: førsteopponent professor Sylvia Söderström, NTNU og førsteamanuensis Hilde Thygesen, VID vitenskapelige høgskole. Foto: Espen Utaker.
Rektor Bård Mæland overrekker diplomet som bevis på æresdoktor-tittelen til Melanie Nind under feiringen av vernepleieutdanningens 50-års jubileum ved VID Sandnes.
Tommy Thompson skal forske på hva som gjør fosterfamilier stabile.
Gjesteforeleser Douglas Creed kommer til VID