Bilde av en fornøyd Marja Leonhardt som har gjennomført sin disputas.
Pasientjournal for Hans Wergeland: Innlagt 20.12.1920, utskrevet (død) 7/1-1921.
Illustrasjon av den digitale boken
Foto: Christine Vatnøy
Bildet er tatt fra den første konferansen Trading Justice for Peace, oktober 2019.
Lise-Merete Alpers fikk Ph.d-stipend om pandemiberedskap fra Norsk Sykepleierforbund.
E-læringsteamet ved SLIPP: Chris Lund, Mari Digernes og Arne Morten Rosnes (nederst).
Forskningsutvalget ved VID er ansvarlig for prosessen.
Digital ryddesjau
Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.
Boken
Internasjonale studenter har praksis på SIK
Religiøs kompetanse i helsevesenet
Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
SMSER: 1) I appen «Kwarantanna Domowa» venter en ny oppgave på deg. Du har 20 minutter for å utføre den 2) Utfør oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» du har 10 minutter igjen 3) Oppgaven i appen «Kwarantanna Domowa» ble ikke utført på den oppgitte tiden. Informasjon blir sent til systemet.