Nå kan du søke om forskningsmidler til 2020
Fra VID-bloggen: Foreldre forstår ikke hvorfor barna deres blir tatt fra dem
Tove Giske samlet blant annet forskerkolleger fra EPICC-nettverket som utvikler undervisningsmetoder i åndelig omsorg. Her er Tove Giske sammen med dr. Wilfred McSherry, dr. Bart Cusveller, dr. Linda Ross, dr. René van Leeuwen og dr. Josephine Attard. (Foto: Laila Borge)
Presentations from the Spiritual Care conference
Vel blåst. Stephen Sirris i midten, flankert av (fra høyre) andreopponent: førsteamanuensis Ola Edvin Vie, NTNU, førsteopponent: førsteamanuensis Camilla Sløk, Copenhagen Business School, førsteamanuensis Anette Leis-Peters som ledet disputasen og professor Hans Stifoss-Hanssen, VID vitenskapelige høgskole
Kurs i høgskolepedagogikk
Dekan Tomas Sundnes Drønen
Gunhild Odden er senterleder for Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)
VID-stipendiat til Harvard
Høyt nivå på årets Forsker Grand Prix
VID forsket på forskningstorget i Bergen
Fra VID-bloggen: Campus Kampen: en «Living Lab»?
Fra venstre Bård Mæland, Tove Giske, Ruth Bartlett, Inger Marie Lid, Oddgeir Synnes og Ellen Vea Rosnes
Høgskolelektor og stipendiat Ellen Syrstad. Foto: Yngve Vogt, UIO.
Fotograf: Oleksandr Ryndyk