Nyheter

Fra kompetansehevingsprosjekt til bokprosjekt

Fra kompetansehevingsprosjekt til bokprosjekt

Boken

Boken "Den åpne barnehagen - et mangfoldig møtested" er utgitt på Fagbokforlaget

Bokens bidragsytere har alle tilknytning til barnehagefeltet og til driftsformen åpen barnehage. Noen av forfatterne arbeider i slike barnehager og var deltakere i det store kompetanseløftet for ansatte i åpen barnehage (KOMÅP) i regi av Utdanningsdirektoratet i 2017. Andre bidro til gjennomføringen av kompetanseløftet som forelesere, veiledere eller medlemmer av referansegruppen.

Den åpne barnehagen - et mangfoldig møtested

Boken presenterer ulike dimensjoner ved det frodige livet som utfoldes i åpen barnehage. Hensikten er å gi informasjon om samarbeid med foreldre, om ulike aktiviteter og pedagogiske virkemidler, om ledelse og utviklingsarbeid og om barnehagepolitiske spørsmål.

Øystein Lund Johannessen (SIK/VID), Kirsten Elisabeth Jansen (Universitetet i Agder) og Sissel Mørraunet (Dronning Mauds Minne Høgskole) er redaktører for boken.

Her kan du lese om KOMÅP