Nyheter

Fra VID-bloggen: Det digitale læringshuset Solstien 3

Fra VID-bloggen: Det digitale læringshuset Solstien 3

Følg med på utviklingen av det digitale læringshuset Solstien 3.

Følg med på utviklingen av det digitale læringshuset Solstien 3.

Formålet med Solstien 3 er at studentene skal få en øvings- og vurderingsarena hvor de kan tilegne seg dybdekunnskap og ferdigheter som hittil har vært vanskelige å øve tilstrekkelig på i trygge omgivelser.

Prosjektleder Silje Stangeland Lie forteller at det planlegges å legge inn scenarier hvor studenter kan observere en hendelse på 360 video eller med VR-briller, for så å eksempelvis lage handlingsplaner i kommunikasjonsferdigheter, håndtering av utfordrende atferd, etisk refleksjon, eller annet. For studenter i profesjonsutdanningene vernepleie, ergoterapi, sykepleie og sosialt arbeid er dette relevante ferdigheter. Studentene kan på denne måten oppleve reelle hendelser, ha mulighet til å observere og øve flere ganger, samt å trekke inn både teoretisk kunnskap og erfaringer for å reflektere over hva de ville ha gjort i praksis.

Les hele innlegget til Silje Stangeland Lie på VID-bloggen.