Nyheter

Fra VID-bloggen: MAVI: SIKs forskningsprosjekt om nyankomne flyktninger

Fra VID-bloggen: MAVI: SIKs forskningsprosjekt om nyankomne flyktninger

Kvinne typer på et tastatur på en arbeidsplass.

Kvinne typer på et tastatur på en arbeidsplass.

Tall fra SSB viser likevel at de fleste kommunene ikke har nådd det nasjonale målet for introduksjonsprogrammet, som er at 70% av deltakerne skal være i jobb eller utdanning innen to år etter endt program.

August 2019 mottok Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK) ved VID finansiering fra Universitetsfondet i Rogaland til et treårig prosjekt kalt «Mellom Ambisjon og Virkelighet: arbeidsmarkedstilknytning blant nylig ankommende flykninger i Rogaland, Norge».

Målet med prosjektet er å undersøke migrasjonserfaringene til nyankomne flyktninger knyttet til etablering i Norge og deltakelse i det norske arbeidslivet. Vi kombinerer kvalitative og kvantitative metoder i prosjektet, og samler data fra flere instanser som er involvert i ulike deler av prosessen, helt fra flyktningenes ankomst, gjennom introduksjonsprogram og videre inn i eventuelt arbeid eller utdanning. Vi intervjuer, gjennomfører deltakende observasjon, bruker registerdata, samt en spørreundersøkelse.

Så langt har vi gjennomført over 40 dybdeintervjuer med asylsøkere, flyktninger, ansatte fra flyktningetjenestene og NAV, samt aktører fra sivilsamfunnsorganisasjoner. Og i forrige uke lanserte vi spørreundersøkelsen.

Les hele blogginnlegget her