Nyheter

Fra VID-bloggen: Studentene bak tallene og meningen bak ordene

Fra VID-bloggen: Studentene bak tallene og meningen bak ordene

– Mange fant nye veier til informasjon når boka ikke lot seg låne på biblioteket, sier Solveig Garnes.

– Mange fant nye veier til informasjon når boka ikke lot seg låne på biblioteket, sier Solveig Garnes.

Kan 10 være samlet nå? Har vi lov å trene sammen? Bør vi eller må vi ha munnbind på bussen?

Evnen til å innhente og bearbeide informasjon har vi alle blitt godt øvet i det siste året. Vi forholder oss til endringer i smittevernregler og retningslinjer, og må følge med for å vite hva som til enhver tid er gjeldende. Tiltak er forskjellige i ulike deler av landet – hva er gjeldende her hvor vi bor?

Evnen til å kjenne igjen et behov for informasjon, vite hvor du finner den nødvendige informasjonen, kunne fremskaffe den og bruke den på en god måte har et ord: informasjonskompetanse.

Fant nye veier til informasjon

Informasjonskompetanse er begrepet vi i biblioteket bruker om opplæringen vi gir. Vi ønsker å bidra til at dere studenter – og ansatte – får ferdigheter som gjør dere i stand til å identifisere når det er nødvendig å skaffe mer informasjon, og til å fremskaffe og bruke denne informasjonen på en effektiv og etisk måte i eget arbeid. Noe av dette handler om å gjøre dere kjent med biblioteket og ressursene i VID, men det handler også om ferdigheter som går utover det du trenger som student. Ferdigheter som skal tas med ut i arbeidslivet, i samfunnslivet og bidra til å bygge kunnskapssamfunnet.

Les hele innlegget på VID-bloggen.