Nyheter

Gave fra Kina

Gave fra Kina

Dr. Jørgen Edvin Nilssen i laboratoriet og apoteket på sykehuset i Yiyang. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet

Dr. Jørgen Edvin Nilssen i laboratoriet og apoteket på sykehuset i Yiyang. Kilde: Misjons- og diakoniarkivet

Brev fra partisekretæren i Yiyang

18 mars mottok Misjons- og diakoniarkivet et brev fra Partisekretær Qu Hai i Yiyang. Brevet var stilet til «venner i Stavanger,» og hadde også Dagfinn Høybråten og representanter fra Stavanger kommune på mottakerlisten. Qu ønsket å donere smittevernutstyr og dele kommunens erfaringer fra Coronautbruddet i Yiyang.

Vi i arkivet ble både overrasket og rørt. Samme dag hadde vi lest at norske sykehus var i ferd med å gå tomme for smittevernutstyr, og at en stor forsendelse var blitt stoppet på grensen ved Svinesund. Som de fleste andre lurte vi på hvor hardt Corona ville treffe Norge, og hvorvidt sykehusene ville være i stand til å takle et utbrudd. Vel en uke senere fikk vi en ny mail. Yiyang hadde greid å få tak i 30 000 kirurgiske masker. Nå trengte de bare en adresse. Stavanger kommune tok imot, og utstyret ble skipet ut av Kina dagen etter.

Et kinesisk ordtak sier at «sanne venner kjenner ingen grenser.» Det var slik Qu åpnet brevet til Stavanger. Han takket for omtanke i forbindelse med Coronautbruddet, men viste spesielt til doktor Jørgen Nilssen og hans arbeid på sykehuset i Yiyang.

Unikt arkiv fra Hunan

Det Norske Misjonsselskap etablerte seg i Hunan provinsen i 1902. Utdanning og helse var en sentral del av misjonsarbeidet, og allerede i 1903 hadde de satt opp en skole og en poliklinikk i provinshovedstaden Changsha. Byen Yiyang ble senere NMS sitt administrasjonssenter. Her er det tidligere sykehuset og ungdomskolen til NMS fortsatt i drift. På informasjonstavlene utenfor både sykehuset og skolen nevnes misjonen som grunnleggere, men det er Yiyang kommune som nå står som eiere.

De fleste norske misjonærene forlot Hunan i 1949, like før kommunistpartiet kom til makten. Det var da ikke lenger mulig å fortsette arbeidet, og alle institusjonene ble overført til den lutherske kirken, og senere til staten. Situasjonen var svært uoversiktlig, og i frykt for hvordan ting ville utvikle seg under kommunistisk styre tok misjonærene med arkivene både fra kirken og NMS-administrasjonen til Hong Kong og videre til Norge. De nevnte arkiver befinner seg nå i Misjons- og diakoniarkivets varetekt. Hadde de blitt værende i Kina hadde de sannsynligvis blitt ødelagt under kulturrevolusjonen.

Misjons- og diakoniarkivet forvalter altså nå en del av Yiyangs historie som ikke finnes noen andre steder. Vi er derfor opptatt av deling. De kinesiske kirkebøkene er tilgjengelig på Digitalarkivet, og kirken i Hunan har mottatt kopier av fotomateriale. For et par år siden fikk vi digitalisert flere filmruller med opptak fra blant annet Yiyang.

Gjester fra Yiyang

Høsten 2019 fikk vi anledning til å vise filmene til partisekretær Qu Hai med følge. De var i Stavanger fordi de ønsket å inngå en vennskapsby-avtale med utgangspunkt i relasjonen mellom Yiyang og NMS. Når de kom til oss fikk de blant annet se arkivmateriale som omtalte den japanske okkupasjonen av Yiyang, og utvalgte gjenstander fra Misjonsmuseet. Det som gjorde størst inntrykk var nok filmene fra 1930- årenes Yiyang. I følge Qu hadde de aldri før sett så tidlige filmopptak fra byen sin.

I avskjedstalen påpekte Qu at Yiyang og Stavanger har en felles historie, og han viste til Ho Feng Shan, som representerte det beste fra begge tradisjoner. Du kan lese mer om «Kinas Schindler», mannen som skal ha reddet flere tusen jøder fra Holocaust, på Misjons- og diakoniarkivets hjemmesider.

Digitalt arkivmateriale

På MDAs hjemmesider kan du se fotografier og film fra Kina, men også fra andre land hvor NMS drev misjonsvirksomhet. Du kan også høre ulike lydopptak, som for eksempel Lars Oftedals tale i Minnesota midt på 1890- tallet. Lydopptaket ble opprinnelig innspilt på voksruller og senere overført til grammofonplater i første del av 1900-tallet. Digitaliseringen er utført av Norsk Lydinstitutt i Stavanger. Se og hør mer her.