Nyheter

Gikk du glipp av studieopphold i utlandet grunnet COVID-19? Se her!

Gikk du glipp av studieopphold i utlandet grunnet COVID-19? Se her!

Gikk du glipp av studieopphold i utlandet grunnet COVID-19? Se her!

Hva er en trainee?

En trainee er en praktikant, lærling eller aspirant. Slik begrepet brukes i Norge, beskriver det en nyutdannet person med høyere utdanning som tas inn ved én eller flere bedrifter og får spesialopplæring over en lengre periode. Til et traineeopphold er det knyttet veiledning. Studenter som ønsker å gjennomføre et traineeopphold i Europa innen 12 måneder etter endt grad kan søke om Erasmus+ stipend.

Når er et traineeopphold relevant?

Et praktikantopphold i utlandet etter studiene skal brukes til å få relevant internasjonal arbeidserfaring. Du finner selv praktikant-plassen, og du må derfor selv ta stilling til hva som er relevant. En faglig koordinator skal godkjenne selve mobilitetsavtalen (Erasmus+ Training Agreement) med læringsmål og aktiviteter, og du må begrunne overfor koordinator hvorfor praktikant-tilbudet er riktig for din egen faglige og personlige utvikling. Hva som er relevant kan være ulike arbeidsoppgaver hvor du får benytte deg av kunnskap du har ervervet deg i løpet av din studietid, og hvor du får utøve en rolle i for eksempel en organisasjon, en bedrift eller et helseforetak. Et godt tips til deg som lurer på hva som er relevant er å ta en titt på utdanningsplanen hvor man finner en oppsummering av hvilke kunnskaper du skal ha tilegnet deg i løpet av din studietid, og så deretter se om du finner et sted hvor du kan bruke disse.

Les mer om krav til traineeopphold i utlandet, samt annen relevant informasjon på nettsiden for traineeopphold i utlandet.

Ta gjerne kontakt med internasjonalt kontor om du har spørsmål.