Nyheter

Gjenåpning av samfunnet og studiestart til høsten

Gjenåpning av samfunnet og studiestart til høsten

Gjenåpning av samfunnet og studiestart til høsten

Regjeringen har begynt tredje fase av gjenåpningen, og VID vil følge nasjonale og regionale retningslinjer for hvordan studenter, ansatte og besøkende kan bruke campus fremover.

Undervisning både på campus og digitalt

Det er lagt opp til fysisk oppmøte for nye studenter til høsten, og det er opprettet egne sider med alle praktiske detaljer for nye studenter. Frem til høstferien vil det i all hovedsak bli en kombinasjon av undervisning på campus, og digital undervisning.

I Canvas finner du informasjon om høstsemesteret 2021.

I TimeEdit finner du timeplanen din, og informasjon om når og hvor du skal ha undervisning på campus.

VID vil fortsette å følge gjeldene nasjonale og regionale råd og regler for smittevern. Samtidig er det viktig at alle studenter skal føle det så trygt som mulig på campus, og enkelt forstå hvordan en kan være med å bidra til å opprettholde godt smittevern på campus.

Den nasjonale anbefalingen for personer som bor i områder med høyt smittepress er fortsatt å bruke munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde en meters avstand.

Bibliotek

Åpningstid for bibliotekene varierer lokalt. Her kan du se oppdatert oversikt.

Åpningstidene for biblioteket for VID Tromsø, med campus på UiT finner du på universitetsbibliotekets nettside. Du kan også ta kontakt med Universitetsbiblioteket på post@ub.uit.no

Ansatte

For ansatte er det lagt opp til mer fysisk tilstedeværelse på campus fra høsten. Hvis situasjonen tillater det, forventes det at alle ansatte igjen skal jobbe på campus. Samtidig jobbes det med å innføre nye rammer for fleksible løsninger og noe arbeid hjemmefra, etter avtale med nærmeste leder.

Nasjonale og regionale tiltak

Her finner du oversikt over nasjonale tiltak, som gjelder for hele landet. Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene.

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner ved et smitteutbrudd. Det vil alltid være de strengeste innførte tiltakene i et område som gjelder. Les mer om regionale tiltak ved lokale smitteutbrudd.

Endringer og beredskap

Etter alle erfaringer fra det året som har gått, er VID forberedt på at situasjonen kan endre seg gjennom sommeren. VID er beredt for å måtte gjøre endringer før studiestart, dersom nasjonale og/eller regionale tiltak endrer seg.

Smittevernskurs

VID oppfordrer alle ansatte og studenter til å ta kurset "Kurs i smittevern for ansatte og studenter ved VID".

Kurset ligger i Canvas. Klikk her for å ta kurset.