Nyheter

Gjennomførte digital disputas fra Madagaskar om synd, renselse og offer

Gjennomførte digital disputas fra Madagaskar om synd, renselse og offer

Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.

Olivier Randrianjaka gjennomførte sin disputas over Skype.

Innholdet i Tredje Mosebok ansees blant vestlige kristne som fremmedartet og lite relevant. Gassiske kristne, altså innbyggere på Madagaskar som er kristne, opplever derimot disse tekstene mer gjennkjennelig. Oliver Randrianjakas hypotese er at dette kan ha sin årsak i at det foreligger korrespondanser mellom ritualer beskrevet i Tredje Mosebok og noen tradisjonelle ritualer på Madagaskar. Det dreier seg i begge tilfeller om ritualer som har med synd, renselse og offer å gjøre.

Ritualer

Avhandlingen består av to hoveddeler hvor det foregår 1) en gjennomgang av tre ulike ritualer fra Tredje Mosebok, og 2) en gjennomgang av tre tradisjonelle gassiske ritualer. Forskningsspørsmålet i avhandlingen er mer eller mindre om det finnes en relasjon mellom disse ritualene.

Ritualene som i avhandlingen er sammenlignet er følgende:

  • den rituelle renselsen av synder i 3 Mos. 4,1–5,13 og den rituelle renselsen etter overtredelse av tabuer (fady)
  • renselse etter fødsel i 3. Mos 12 og den rituelle renselsen på den åttende dagen etter fødsel blant etniske grupper nord på Madagaskar
  • den omfattende renselsen på den store soningsdagen i 3. Mos 16 og det kongelige renselsesbadritualet kalt fandroana, feiret ved nyttår

Vil du lese mer? Se sammendrag her.

Vel gjennomført Skype-disputas

Vi har blitt godt vant til å se hverandre gjennom PC-skjermene det siste semesteret, men det er alltid ekstra stas når man møtes på tvers av landegrenser slik som i dag. Det var et godt oppmøte på Randrianjakas disputas i dag, et spennende tema som ble framlagt og VID vil gratulere med en vel fortjent doktorgrad!