Nyheter

Håkon Faarlund Hetland er månedens alumn i januar

Håkon Faarlund Hetland er månedens alumn i januar

Håkon Faarlund Hetland er månedens alumn i januar

Hvorfor valgte du å studere ved VID Stavanger?

Jeg har alltid vært opptatt av hva som skjer rundt om i verden og hvilken posisjon religion skal ha i samfunnet. Skolens internasjonale profil og synet på religion appellerte veldig til meg og var avgjørende for at jeg valgte VID Stavanger.

Hva husker du best fra studietiden din?

Det jeg kanskje huske best er de gode fagmiljøene ved høgskolen. I tillegg gav nærheten til foreleserne og oss studenter imellom forholdene godt til rette for en fin studietid. Dessuten satte jeg stor pris på at kantina serverte komla hver torsdag.

Du jobber nå i Kirkens SOS, kan du si litt om overgangen fra student til arbeidslivet?

For min del har overgangen gått greit. Dagene må struktureres på en litt annen måte og man må i enda større grad forholde seg til andre. Interkulturell kommunikasjon var en sentral del av studiene mine, og det har kommet godt med både i Kirkens SOS og andre jobber jeg har hatt tidligere.

Hva er dine beste arbeidssøkertips til studenter som nærmer seg slutten av studie?

Jeg vil anbefale alle å ha et relevant engasjement på siden av studiet, gjerne i en frivillig organisasjon. På den måten får man nyttig erfaring og et bredere nettverk som kan komme svært godt med i jobbsøkingen.