Nyheter

Har kirkerommet noe å si oss?

Har kirkerommet noe å si oss?

Studenter studerer en gammel bibel på alteret i Randaberg Kirke

Studenter studerer en gammel bibel på alteret i Randaberg Kirke