Nyheter

Håvard Aaslund disputerer 27. april

Håvard Aaslund disputerer 27. april

Håvard Aaslund disputerer 27. april

Aaslund skal forsvare avhandlingen Egenorganisering blant husløse: Et aksjonsforskningsprosjekt om identitet og ressursmobilisering.

Disputasen er digital.
Prøveforelesningen er kl. 10:00 og disputasen er kl. 12:00.

Du kan lese mer og finne Zoom-lenken her.