Nyheter

Håvard Brynildsen er månedens alumn i mars

Håvard Brynildsen er månedens alumn i mars

Håvard Brynildsen

Håvard Brynildsen

Brynildsen studerte sykepleie ved VID Oslo fra 2015 til han var ferdig i fjor, nå jobber han postoperativ/intensiv avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. Han har via LinkedIn gitt deg som student tre gode grunner til å engasjere deg i en akuttmedisinsk forening ved siden av studiet: Sosialt nettverk og tverrfaglighet, faglig engasjement og forbilder og til slutt; organisasjon, ledelses- og undervisningserfaring.

- Jeg ble introdusert for akuttmedisin igjennom sanitetsutdanning i Forsvaret og fikk etterhvert en økende interesse for dette som førte meg til jobb som vikar i ambulansetjenesten og deretter sykepleierstudiet, forteller Håvard. - Gjennom sykepleieutdanningen ved VID har jeg fått mange opplevelser og erfaringer jeg ikke ville vært foruten i tillegg til at den har bidratt til å gi meg nye perspektiver.

Kan du fortelle litt mer om VID Akuttmedisinske Studentforening (VAS) og ditt engasjement der?

- Foreningen ble til i 2016 da jeg og Lars Kvalum, som gikk trinnet over meg på sykepleien, ble enige med å gjøre noe med mangelen på akuttmedisin i pensum. Heldigvis har det blitt mye bedre og VID Diakonhjemmet tilbyr nå simulering og HHLR som valgemne, noe som er kjempebra! Line Lindenskov, Tonje Sibbern og Runar Myrann Groven har gjort en kjempejobb med å fremme simulering og akuttmedisin på Diakonhjemmet. VID Diakonhjemmet har støttet VAS hele veien og vært positive og bidratt til å legge til rette for foreningen ved gi oss støtte i form av penger og lån av kostbart utstyr og lokaler.

Det har vært veldig givende å få lov til å være med i en studentforening med så mange engasjerte studenter som har bruker fritiden sin på å legge ned en innsats for andre. Anna Fjeldbraaten og André Five har vært med siden 2016 og er snart ferdig med bacheloroppgaven. Siri Marte Finnanger, Nils Petter Edwinson, Martin Østby og Olav Volden sitter også i styret nå og fortsetter med å planlegge og gjennomføre nye spennende aktivieteter. Det er gøy å se at VAS fortsatt driver med aktivitet, blant annet ble det arrangert VAS PVK kveld på skolen 28.februar.

Så må jeg også nevne at VAS også blitt etablert i Bergen, noe som er en gledelig utvikling. Jeg håper at studenter engasjerer seg i VAS, og at de når de er ferdig utdannede sykepleiere og akuttsykepleiere har lyst til å bidra med sine erfaringer og legge til rette for at sykepleierstudenter lærer mer om førstehjelp og får utvikle handlingskompetanse og trygghet på egne ferdigheter innen dette faget.