Nyheter

Helene Tveit Eik er månedens alumn i april

Helene Tveit Eik er månedens alumn i april

Helene Tveit Eik med sin masteroppgave. Foto av Roger Aakvik

Helene Tveit Eik med sin masteroppgave. Foto av Roger Aakvik

Hva gjorde at du valgte å begynne på master i globale studier ved VID Stavanger og senere tok administrasjon og ledelse?

Jeg ble anbefalt å studere ved Misjonshøgskolen av en av lærerne mine ved Høgskulen på Vestlandet da jeg holdt på med bacheloroppgaven min. Grunnet mine interesser innenfor samfunn, utvikling og diakoni, passet både studiet og Misjonshøgskolen perfekt for meg. De to årene da jeg studerte master i globale studier ved Misjonshøgskolen gav mersmak. Da jeg så at Misjonshøgskolen, som i 2016 var blitt VID, tilbød studiet administrasjon og ledelse, søkte jeg meg inn både på grunn av studiet, men også fordi jeg savnet studiestedet.

Har du noen gode minner, noe du husker fra studietiden?

De tre beste minnene mine er: Innlevering av masteroppgaven, og følelsen det gav; studietur til Kairo under Den arabiske våren i 2011; og studietur til Istanbul høsten 2015. Begge studieturene var i regi av førsteamanuensis Gerd Marie Ådna, som er en fantastisk kunnskapsrik turguide og foreleser. I tillegg vil jeg trekke frem at vi som studerte sammen knyttet sterke bånd. Vi prøver fortsatt å holde kontakt, selv om vi er spredt rundt om i verden. De gangene vi møtes, mimrer vi ofte tilbake til tiden som student på Misjonshøgskolen.

Var det vanskelig å få jobb etter at du var ferdig utdannet? Kan du si litt om dine karrierevalg?

Jeg arbeidet i butikk under studiene, og fortsatte med dette også etter endt studie, både på grunn av nedgang i arbeidsmarkedet i Stavanger, men særlig på grunn av at jeg trivdes svært godt med jobben jeg hadde. Da jeg studerte administrasjon og ledelse i 2016, fikk jeg klart for meg hva jeg hadde lyst å bli når jeg ble stor. Våren 2017 søkte jeg på ulike stillinger innen administrasjon, også hos VID, og jeg arbeider nå hos VID Sandnes.

Hvordan var overgangen fra studentlivet til arbeidslivet?

Studentlivet er noe for seg selv. Det er gøy, intenst, lærerikt, spennende og slitsomt. Arbeidslivet er mer forutsigbart, strukturert og gir økonomisk trygghet. Jeg har vært så heldig å få kombinere begge to i mange år. Jeg arbeidet under studiet, og jeg studerte mens jeg var i jobb. Jeg håper jeg får fortsette å studere ved siden av jobb, og er alltid på utkikk etter hva som tilbys av enkeltemner ved VID Stavanger.

Nå er du ansatt i studieseksjonen ved VID Sandnes, hvordan får du brukt utdanningen din i jobbhverdagen?

Både bachelorgraden i samfunns- og utviklingsfag fra Stord og mastergraden i globale studier fra Misjonshøgskolen, får jeg brukt hver dag i møte med mennesker. Studiene har gitt meg større forståelse for medmennesket, og har gitt meg kompetanse innen interkulturell kommunikasjon.Faget administrasjon og ledelse hjelper meg i jobbhverdagen med det mer formelle og tekniske rundt mine daglige arbeidsoppgaver.