Nyheter

Hilde Frøkedal disputerte med avhandling om eksistensielle grupper

Hilde Frøkedal disputerte med avhandling om eksistensielle grupper

Skjermdump fra Hilde Frøkedals disputas

Skjermdump fra Hilde Frøkedals disputas

Flere mennesker var samlet under den digitale disputasen til Hilde Frøkedal i dag, 15. oktober. Stolte familiemedlemmer, venner, samt en veldig godt fornøyd bedømmelseskomité var pålogget. Prøveforelesningen Hilde holdt før hun forsvarte sin avhandling var om temaet Taking your research project further: Present a prototypical process of developing and validating a questionnaire to capture different dimensions of existential group practice (definitions, item construction, different types of validation and analysis).

Eksistensielle grupper

I avhandlingen Existential Groups Led by Healthcare Chaplains within Norwegian Specialist Mental Health Services: Patient and Interdisciplinary Perspectives forteller Frøkedal blant annet om hva som kjennetegner den eksistensielle gruppepraksisen ledet av sykehusprester i norsk spesialisthelsetjeneste.

Men hva er egentlig eksistensiell gruppepraksis? I Norge har sykehusprester lang erfaring med å tilby deltakelse i det som heter eksistensielle grupper. Her blir pasienter invitert til å dele livsfortellinger, reflektere over eksistensielle temaer, snakke om både det som gir mening i livet og meningskriser, håp eller håpløshet og tanker rundt tro.

I senere tid har spørsmålet om hvilken rolle eksistensielle meningsdannelse og opplevelse av mening har innenfor behandlingen. Det har vært grunn til å tro at den eksistensielle dimensjonen har stor betydning for menneskets livskvalitet og psykiske helse. Og at tap av mening kan være nedbrytende og føre til eksistensiell lidelse eller psykisk sykdom. Dette har Hilde undersøkt nærmere og skrevet om i sin avhandling.

Skjermdump av Hilde Frøkedals digitale prøveforelesningSkjermdump av Hilde Frøkedals digitale prøveforelesning