Nyheter

Hva er SLIPP?

Hva er SLIPP?

E-læringsteamet ved SLIPP: Chris Lund, Mari Digernes og Arne Morten Rosnes (nederst).

E-læringsteamet ved SLIPP: Chris Lund, Mari Digernes og Arne Morten Rosnes (nederst).

SLIPP er et høgskoleovergripende nettverkssenter med tilstedeværelse ved alle VIDs studiesteder. Senteret sorterer under prorektor for utdanning, Helene Lund, og er ledet av en senterleder.

Senteret har en viktig funksjon når det gjelder kurs i høgskolepedagogikk, utdanningsfaglig kompetanseheving og e-læringsstøtte for ansatte.

SLIPPs e-læringsteam

Chris Lund (VID Bergen), Mari Digernes (Oslo) og Arne Morten Rosnes (Stavanger og Sandnes) er alle e-læringsrådgivere ved senteret.

Maris bakgrunn er innen pedagogikk, teknologi og læring.

– Jeg jobber med hvordan man kan bruke digitale læringsverktøy i undervisningen. Min rolle er bl.a. å støtte, gi råd og tips til lærere om digitale læringsverktøy i forbindelse med ren nettundervisning eller kombinert undervisning, på campus i klasserommet. Jeg har vært med å holde undervisning innenfor temaet nettundervisning i emnet "Høgskolepedagogikk – basis", sier hun.

SLIPP er et nyetablert senter med formål om å løfte pedagogikk med støtte fra digitale verktøy opp på et nytt nivå.

Mari Digernes fortsetter:

– Vår jobb er å gi pedagogisk støtte, teknisk støtte, konkret vise hvordan man bruker digitale læringsverktøy og hjelpe lærerne med det. Vi tipser de om hvordan de kan planlegge og gjennomføre nettundervisning. Vi gir råd om bruk av Canvas (læringsplattformen) og hvordan de ansatte kan lage gode videoforelesninger. Ved bruk av Canvas Studio får de hjelp til selvhjelp. Vi har også videokameraer slik at vi kan produsere mer «proffe» videoer til undervisningsformål.

– Vi ønsker å samarbeide med fakultetene om å utvikle god læring, bli med på forskningsprosjekter og internasjonale prosjekter. Vi skal jobbe opp mot og for fakultetene ved VID, sier Arne Morten Rosnes.

Teamet har hittil kommet inn i prosjekter når noen har møtt på utfordringer, men de ønsker å komme inn i prosjekter allerede i planleggingsfasen.

– E-læringsteamet i SLIPP var en uvurdelig ressurs da koronaviruset brøt ut. De snudde seg svært raskt rundt og tilrettela for omlegging til nettundervisning ila veldig kort tid, sier førsteamanuensis ved fakultet for helsefag, Kari Røykenes, som sitter i arbeidsgruppen ved SLIPP.

Digital lunsj og workshops

SLIPP tilbyr ulike kompetanseutviklende aktiviteter, som konferanser, minikurs, workshops og seminarer.

E-læringsteamet i SLIPP inviterer til digital lunsj med erfaringsutveksling hver onsdag fra kl. 12.00-12.30 i Zoom. Periode 30.9 - 9.12.20. (Det vil komme en egen innkalling til disse digitale lunsjene på e-post til alle ansatte).

Teamet arrangerer fire fysiske workshops innen e-læring, to før jul og to etter jul. Samme workshop, men i ulike byer. Følg med på arrangementer for sted, dato og tid for ditt undervisningssted.

Tema for de ulike workshopene:

  • Hvordan kombinere asynkron og synkron undervisning? Uke40/41
  • Læringsdesign i Canvas. Uke 45/46
  • Alternative vurderingsformer. Uke 4/5
  • Studentaktive læringsformer.​ Uke 11/12

*Merk! VIDs e-læringsteam består i tillegg av Vidar Tobiassen, Ketil Monsen og Gustav Bolin.